Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Cena Karola Planka putuje do rúk J. Čentéša a P. Ondrejecha

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Boris Susko odovzdal vo štvrtok 6. júna 2024 čestné uznanie a študentskú cenu. Redakčná rada odborného časopisu Justičná revue rozhodla, že tento rok neudelí hlavnú autorskú cenu.

Rozhodla však o udelení mimoriadnej ceny a to prof. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD., za kontinuálne publikovanie vysoko odborných príspevkov v Justičnej revue a osobitne za príspevky publikované v roku 2023 v Justičnej revue. Po profesorovi Tomášovi Ľalíkovi, ktorý získal rovnaké čestné uznanie vlani, je profesor Čentéš len druhý takto ocenený autor. Hlavnú autorskú Cenu Karola Planka pritom získal už za rok 2009. „Ako jeden z mála takto ocenených autorov však do Justičnej revue prispieva svojimi odbornými príspevkami aj ďalej takmer neustále,“ hovorí šéfredaktor Justičnej revue profesor Ján Svák.

Z radov študentov získal Cena Karola Planka Bc. Patrik Ondrejech a to za príspevok Cezhraničná manipulácia voličského rozhodovania s využitím kybernetických prostriedkov pri referende, publikovaný v rubrike Adspirantes legum, určenej pre študentov.

Minister spravodlivosti Boris Susko pri tejto príležitosti vyhlásil, že národ, ktorý si neváži minulosť a tradície, nemá žiadnu budúcnosť. „Aj preto oceňujem, že Justičná revue ako popredný stavovský titul, ktorý pravidelne sledujú a čítajú príslušníci elity z rozličných právnických profesií, nadväzuje na život a dielo profesora Karola Planka. Rovnako tak som rád, že medzi prispievateľmi nášho časopisu sa nájdu aj vysoko erudovaní odborníci, ktorí na pravidelnej báze obohacujú jeho obsah,“ povedal Boris Susko.

Profesor Jozef Čentéš poďakoval redakčnej rade časopisu Justičná revue za ocenenie jeho práce a avizoval, že tento rok má v pláne publikovať ďalšie dva odborné články. Radosť neskrýval ani druhý laureát. „Som veľmi rád, že Justičná revue dáva priestor aj mladým autorom, aby prinášali nové témy,“ dodal Patrik Ondrejech.

Cena Karola Planka sa každoročne odovzdáva od roku 2001 autorom, ktorí publikovali svoje odborné texty v Justičnej revue. O nominácii na ocenenie rozhoduje redakčná rada časopisu. V časoch pandémie sa počet autorov aj publikovaných príspevkov prudko zvýšil, informovala tajomníčka Justičnej revue.