Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Dovolanie


Elektronicky podpísať a odoslať dovolanie môže aj splnomocnený advokátsky koncipient

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústavný súd SR

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len„ústavný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. III. ÚS 269/2022 prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa, ktorý namietal porušenie svojich základných práv uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďale...

ÚS zrušil rozhodnutie NS k prípustnosti dovolania v civilnom sporovom konaní

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 17. októbra (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR rozhodol o porušení práv sťažovateľa, ktorého dovolanie v rámci civilného sporového konania Najvyšší súd (NS) SR zamietol ako procesne neprípustné. Prípad sa týkal určenia výživného na manželku, ktor...