Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromné právo 1/2021

1/2021

Zodpovednosť člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti s cudzím prvkom

JUDr. Tomáš Pobijak

Príspevok je zameraný na vzťah člena štatutárneho orgánu a obchodnej spoločnosti v prípade zodpovednosti člena štatutárneho orgánu za škodu, pri ktorom je prítomný cudzí prvok. Zameriava sa na príp...

Zmeny v dočasnej ochrane podnikateľov ako neformálnej reštrukturalizácii

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA

Jedným z nových právnych inštitútov implementovaných do právneho poriadku Slovenskej republiky prijatých počas boja s pandémiou spôsobenou COVID-19 je dočasná ochrana podnikateľov, nazývaná tiež ne...

Postavenie advokáta v mediácii

JUDr. Beáta Swanová

Najväčšia výhrada advokátov vo vzťahu k využitiu mediácie spočíva v domnienke, že mimosúdne riešenia, ktoré ponúkajú advokáti, sú kvalitnejšie ako možnosti, ktoré ponúka mediácia. Mnohí mediátori s...

Obsah vydania