Online časopis

Zmeny v dočasnej ochrane podnikateľov ako neformálnej reštrukturalizácii

Jedným z nových právnych inštitútov implementovaných do právneho poriadku Slovenskej republiky prijatých počas boja s pandémiou spôsobenou COVID-19 je dočasná ochrana podnikateľov, nazývaná tiež neformálna reštrukturalizácia. Predkladaný príspevok má informačný charakter vo vzťahu k tomuto inštitútu insolvenčnej legislatívy, a to najmä s prihliadnutím na aktuálnu právnu úpravu účinnú od 1. januára 2021. V úvode oboznamuje čitateľov všeobecne s prijatím dočasnej ochrany podnikateľov v apríli 2020. Následne sa venuje aktuálnym zmenám v účele dočasnej ochrany a v príslušnosti súdov pri jej poskytovaní. Komparačne poukazuje na zmeny vo všeobecných i osobitných náležitostiach žiadostí o poskytnutie dočasnej ochrany v porovnaní s právnym stavom z roku 2020. Venuje sa aj novoprijatým ustanoveniam o úverovom financovaní a predlžovaní dočasnej ochrany. V závere sa zaoberá zrušením i jednotlivými formami zániku dočasnej ochrany podnikateľov.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.