Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice

Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice, část třetí: Pohled praktický, morální, procesní, komparační a aktuální návrhy legislativního řešení

Stať se zabývá problematikou dluhů nezletilých dětí. Navazuje na první část studie, v níž byla analyzována současná právní úprava svéprávnosti nezletilých, správy jejich jmění zákonnými zástupci v rámci rodičovské odpovědnosti a vyživovací povinno...

Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice, Část první: Obecné poznatky a jednotlivé druhy dluhů

Stať se zabývá problematikou dluhů nezletilých dětí. Za tím účelem je nejprve analyzována současná právní úprava svéprávnosti nezletilých, správy jejich jmění zákonnými zástupci v rámci rodičovské odpovědnosti a vyživovací povinnost rodičů k dětem...

Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice, Část druhá: Specifika dětských dluhů vzniklých ze smluv o přepravě osoby

Stať se věnuje problematice dluhů vzniklých nezletilým dětem z důvodu jízdy bez platné jízdenky. Autoři postupně analyzují jednotlivé právně významné skutečnosti, tedy uzavření smlouvy, přepravní kontrolu, uložení přirážky k jízdnému, možnost dobr...