Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Projekt ADR - mediácia

Projekt ADR – Záverečná konferencia projektu ADR – mediácia v civilnom práve – časť 11

Národný projekt, ktorý realizuje Ministerstvo spravodlivosti SR pod názvom „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ v ...

Projekt ADR – mediácia - Príprava návrhov – mediácia v civilnom práve – časť 7

Národný projekt Ministerstva spravodlivosti SR „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ v časti civilnej mediácie sa n...

Projekt ADR – mediácia - Implementačná fáza civilnej časti projektu – mediácia v civilnom práve – časť 5

Národný projekt Ministerstva spravodlivosti SR „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ v časti civilnej mediácie vstu...

Projekt ADR - aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku II - odborná rozprava - mediácia v civilnom práve - časť 4.

Dňa 22. novembra 2021 sa na virtuálnej pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava opäť zišli zástupcovia odbornej verejnosti, predovšetkým sudcovia, mediátori a sociálni pracovníci, na odbornej rozprave, ktorá sa konala v rámci národ...

Projekt ADR - mediácia - výsledky analýzy využívania ADR a mediácie na Slovensku - časť 3.

Analýza aktuálneho využívania mediácie na Slovensku predstavuje prvý ucelený výstup z projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slov...

Projekt ADR - úvodná konferencia národného projektu k civilnej mediácii a restoratívnej justícii - časť 2.

V dňoch 12. až 13. augusta 2021 sa v Omšení konala úvodná konferencia k prebiehajúcemu projektu, ktorý realizuje Ministerstvo spravodlivosti SR s názvom „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efek...