Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Projekt ADR - aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku II - odborná rozprava - mediácia v civilnom práve - časť 4.

Dňa 22. novembra 2021 sa na virtuálnej pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava opäť zišli zástupcovia odbornej verejnosti, predovšetkým sudcovia, mediátori a sociálni pracovníci, na odbornej rozprave, ktorá sa konala v rámci národného projektu Ministerstva spravodlivosti SR „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“. Diskusia bola zameraná na dva významné princípy mediácie, konkrétne na oblasť dobrovoľnosti mediácie a mlčanlivosti, a tiež na efektívne využívanie mediácie v podmienkach nášho právneho systému. Odborná rozprava prebiehala v troch samostatných diskusných blokoch. Autorky v článku zverejňujú závery z odbornej rozpravy.

Poznámka redakcie: článok je pokračovaním predchádzajúceho článku.
Blok č. 1 - Mediácia dobrovoľná, odporúčaná alebo nariadená?
Prvý blok sa zameral na názor sudcov, mediátorov a spolupracujúcich odborníkov v otázke, či má byť mediácia plne dobrovoľná, v určitých prípadoch odporúčaná súdom alebo súdom nariadená. Zúčastnení odborníci došli k nasledujúcim záverom:
-
Mediátori:
Všetci prítomní mediátori sa zhodli, že mediácia by mala byť za každých okolností dobrovoľná alebo odporúčaná, určite nie nariadená. Dobrovoľnosť je jeden zo základných pilierov mediácie. To, čo by mohlo byť nariadené, je prvé informatívne stretnutie u mediátora (obdobne ako v Českej republike), ktoré plní edukatívnu úlohu predovšetkým v poučení záujemcov o mediáciu o tom, čo je mediácia, a aké výhody pre ich konkrétny prípad prináša. Samotná mediácia by však mala zostať plne na dobrovoľnej báze klientov. Je tu vysoký predpoklad, že mediátor ako odborník bude vedieť strany motivovať na mediáciu podrobným edukovaním o tom, čo mediácia zahŕňa a čo od nej možno očakávať.
-
Sudcovia:
Sudcovia prítomní na rozprave, ktorí mediáciu už aktívne vo svojej sudcovskej praxi využívajú, sú za dobrovoľnú, odporúčanú, ale aj nariadenú mediáciu. Z ich skúseností vyplynulo, že dosiaľ všetci účastníci konania, ktorým odporučili mediáciu z pozície sudcu, s ňou súhlasili. Odporúčaná mediácia zo strany súdov je veľmi vhodný spôsob, ako motivovať účastníkov súdneho konania k tomu, aby sa našlo uspokojivé riešenie pre všetky zúčastnené strany. Prvé nariadené stretnutie u mediátora privítali všetci oslovení sudcovia - niektorí ju odporúčajú len v rodinnoprávnej agende, iní aj pri sporových veciach. V prípade nariadeného informatívneho stretnutia u mediátora zostáva zachovaný princíp dobrovoľnosti mediácie a zároveň sa mediácia stáva efektívnym nástrojom pre odporučenie mediácie súdom. Z tohto dôvodu sa sudcom javí ako nevyhnutné vzdelávanie sudcov o mediácii a jej výhodách oproti súdnemu konaniu, aby vedeli účinnejšie odporúčať mediác
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).