Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Legislatívno-technické vyjadrenie (ne)platnosti právnych úkonov a katastrálne konanie

Legislatívno-technické vyjadrenie (ne)platnosti právnych úkonov a katastrálne konanie - 2. časť

V druhej časti príspevku venovaného problematike neplatnosti právnych úkonov z hľadiska katastra nehnuteľností sa autori zameriavajú na ďalšie čiastkové otázky ako napríklad vymedzeniu nehnuteľnosti v právnom úkone, ktorým sa nakladá s nehnuteľnos...

Legislatívno-technické vyjadrenie (ne)platnosti právnych úkonov a katastrálne konanie - 1. časť

Prístup aplikačnej praxe k posudzovaniu (ne)platnosti právnych úkonov so zreteľom na § 39 Občianskeho zákonníka je neraz poznačený nadmerným formalizmom. Autori tohto príspevku nachádzajú jednu z príčin tohto javu v stave legislatívno-technického ...