Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Sieć Obywatelska Watchdog Polska proti Poľsku

rozsudok z 21. marca 2024 k sťažnosti č. 10103/20 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte rozhodnutia ústavného súdu, ktorým odmietol sprístupniť záznamy zo stretnutí sudcov ústavného súdu
 

Sťažovateľkou je mimovládna organizácia Sieć Obywatelska Watchdog Polska so sídlom v Poľsku. Jej cieľom je zvyšovanie transparentnosti vo verejnej oblasti a zvyšovanie povedomia o dobrom riadení a zodpovednosti moci v Poľsku.

V júli 2017 sťažovateľka zaslala e-mail Ústavnému súdu Poľska, v ktorom žiadala o sprístupnenie záznamov zo stretnutí predsedu a podpredsedu a záznamy všetkých osôb, ktoré vstúpili do budovy súdu a opustili budovu súdu od 1. januára 2017. Požiadavka bola vyjadrená v kontexte rôznych špekulácií rozoberaných v tom čase v celoštátnych médiách o údajných stretnutiach medzi týmito sudcami a ministrom, o ktorého postavení v trestnom konaní rozhodoval ústavný súd. Ústavný súd zamietol záznamy sprístupniť. Oznámil, že takéto záznamy, ktoré nie sú úradným dokumentom, nie sú verejnou informáciou podľa príslušnej právnej úpravy a, navyše, neuchováva ani záznamy o osobách, ktoré vstupujú do budovy alebo vychádzajú z budovy súdu.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).