Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromné právo 1/2020

1/2020

Pomerné rozdelenie náhrady trov konania. O prameňoch ustálenej súdnej praxe po rekodifikáciách

JUDr. Robert Šorl, PhD.

Procesné kódexy na Slovensku a aj v Českej republike už viac ako sto rokov obsahujú jednoduché zákonné ustanovenie, podľa ktorého ak mala strana vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov konan...

Sociálne a zdravotné poistenie konateľ a spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.

V rokoch 2011 až 2013 nastala zásadná zmena v definičnom vymedzení poistnej kategórie zamestnanca v systéme sociálneho poistenia (čiastočne aj verejného zdravotného poistenia), ktorá spočíva v prev...

Obsah vydania