Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Trestné právo

300/2005 Z.z.

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

153/2001 Z.z.

Schválený 28. 3. 2001 Účinný 1. 5. 2001 Novelizovaný: 1. 6. 2023  

153/2001 Z.z. o prokuratúre

91/2016 Z.z.

Schválený 13. 11. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

274/2017 Z.z. N

Schválený 12. 10. 2017 Účinný 1. 1. 2018 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

301/2005 Z.z. N

Schválený 24. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

301/2005 Z.z. Trestný poriadok

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 3. 2023  

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 27. 2. 2023  

98/2004 Z.z.

Novelizovaný: 13. 2. 2023  


Zmena nastane

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

233/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

274/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

50/1976 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  


Archív zmien v legislatíve