Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Trestné právo

300/2005 Z.z. N

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 15. 3. 2024  

zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

153/2001 Z.z. N

Schválený 28. 3. 2001 Účinný 1. 5. 2001 Novelizovaný: 20. 3. 2024  

153/2001 Z.z. o prokuratúre

91/2016 Z.z. N

Schválený 13. 11. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

274/2017 Z.z.

Schválený 12. 10. 2017 Účinný 1. 1. 2018 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

301/2005 Z.z. N

Schválený 24. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 20. 3. 2024  

301/2005 Z.z. Trestný poriadok

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

162/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

282/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

218/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

40/2009 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

370/2017 Sb.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  


Archív zmien v legislatíve