Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právny obzor 6/2019

Obsah vydania