Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromné právo 4/2020

4/2020

Na čas po rozvode

JUDr. Robert Šorl, PhD.

Slovenské civilné procesné právo bolo v roku 2015 rekodifikované. Jeho normy boli čiastočne zmenené, no predovšetkým inak usporiadané do samostatných čiastkových kódexov, a to Civilného sporového p...

Platnosť právneho úkonu uskutočneného v rozpore so súdnym zákazom

JUDr. Alexander Bröstl ml.

Panuje všeobecná zhoda o tom, že jedným zo základných atribútov platného právneho úkonu je jeho dovolenosť. Článok sa na modelovom prípade prevodu nehnuteľnej veci počas trvania dispozičného zákazu...

Obsah vydania