Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legalis

Cenník

PRODUKTY 10-DŇOVÁ DEMO LICENCIA BASIC ŠTANDARD PROFI
Cena s DPH
Uvedená cena je cena ročného predplatného. Predplatné obdobie je vždy od 1.1. kalendárneho roka do 31.12. toho istého roka. V prípade objednávky predplatného v priebehu roka vám vyfakturujeme alikvotnú čiastku do konca aktuálneho kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Pokiaľ by fakturované obdobie bolo kratšie ako 4 mesiace, vyfakturujeme vám predplatné do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.
Zdarma 109 € 209 € 309 €
  Registrácia Objednať Objednať Objednať
Aktuality
Články
Legislatíva / Právne predpisy
Online časopis Súkromné právo (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2015  
Online časopis Zo súdnej praxe (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2012  
Online časopis Právny Obzor (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2008    
Online časopis Justičná revue (mesačník)s online archívom od roku 2020    
Cena s DPH Zdarma 109 € 209 € 309 €
  Registrácia Objednať Objednať Objednať
 • 10-DŇOVÁ DEMO LICENCIA v

  10-DŇOVÁ DEMO LICENCIA

  Zdarma
   
  Aktuality
  Články
  Legislatíva/Právne predpisy
  Online časopis Súkromné právo (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2015
  Online časopis Zo súdnej praxe (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2012
  Online časopis Právny Obzor (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2008
  Online časopis Justičná revue (mesačník)s online archívom od roku 2020  
  Zdarma
 • BASIC v

  BASIC

  {price_86} €
  Uvedená cena je cena ročného predplatného s DPH. Predplatné obdobie je vždy od 1.1. kalendárneho roka do 31.12. toho istého roka. V prípade objednávky predplatného v priebehu roka vám vyfakturujeme alikvotnú čiastku do konca aktuálneho kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Pokiaľ by fakturované obdobie bolo kratšie ako 4 mesiace, vyfakturujeme vám predplatné do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.
   
  Aktuality
  Články
  Legislatíva/Právne predpisy
  Online časopis Súkromné právo (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2015  
  Online časopis Zo súdnej praxe (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2012  
  Online časopis Právny Obzor (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2008  
  Online časopis Justičná revue (mesačník)s online archívom od roku 2020  
  {price_86} €
  (cena s DPH)
 • ŠTANDARD v

  ŠTANDARD

  {price_87} €
  Uvedená cena je cena ročného predplatného s DPH. Predplatné obdobie je vždy od 1.1. kalendárneho roka do 31.12. toho istého roka. V prípade objednávky predplatného v priebehu roka vám vyfakturujeme alikvotnú čiastku do konca aktuálneho kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Pokiaľ by fakturované obdobie bolo kratšie ako 4 mesiace, vyfakturujeme vám predplatné do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.
   
  Aktuality
  Články
  Legislatíva/Právne predpisy
  Online časopis Súkromné právo (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2015
  Online časopis Zo súdnej praxe (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2012
  Online časopis Právny Obzor (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2008  
  Online časopis Justičná revue (mesačník)s online archívom od roku 2020  
  {price_87} €
  (cena s DPH)
 • PROFI v

  PROFI

  {price_88} €
  Uvedená cena je cena ročného predplatného s DPH. Predplatné obdobie je vždy od 1.1. kalendárneho roka do 31.12. toho istého roka. V prípade objednávky predplatného v priebehu roka vám vyfakturujeme alikvotnú čiastku do konca aktuálneho kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Pokiaľ by fakturované obdobie bolo kratšie ako 4 mesiace, vyfakturujeme vám predplatné do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.
   
  Aktuality
  Články
  Legislatíva/Právne predpisy
  Online časopis Súkromné právo (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2015
  Online časopis Zo súdnej praxe (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2012
  Online časopis Právny Obzor (dvojmesačník) - s online archívom od roku 2008
  Online časopis Justičná revue (mesačník)s online archívom od roku 2020
  {price_88} €
  (cena s DPH)

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás. | Zistite viac informácií o portáli. | Preskúmajte aj ďalšie odborné portály.