Cenník

Cenník

PRODUKTY FREE BASIC ŠTANDARD PROFI
Cena s DPH 0 € 99 € 199 € 299 €
  Objednať Objednať Objednať
Aktuality
Legislatíva / Právne predpisy  
Články  
Časopis Súkromné právo - s online archívom od roku 2015    
Časopis Zo súdnej praxe - s online archívom od roku 2012    
Časopis Právny Obzor - s online archívom od roku 2008      
Časopis Justičná revue - online od roku 2020      
Cena s DPH 0 € 99 € 199 € 299 €
  Objednať Objednať Objednať
 • FREEv

  FREE

  0 €
  (cena s DPH)
   
   
  Aktuality
  Legislatíva/Právne predpisy  
  Články  
  Časopis Súkromné právo - s online archívom od roku 2015  
  Časopis Zo súdnej praxe - s online archívom od roku 2012  
  Časopis Právny Obzor - s online archívom od roku 2008  
  Časopis Justičná revue - online od roku 2020  
  0 €
  (cena s DPH)
   
 • BASIC v

  BASIC

  99 €
  (cena s DPH)
   
  Aktuality
  Legislatíva/Právne predpisy
  Články
  Časopis Súkromné právo - s online archívom od roku 2015  
  Časopis Zo súdnej praxe - s online archívom od roku 2012  
  Časopis Právny Obzor - s online archívom od roku 2008  
  Časopis Justičná revue - online od roku 2020  
  99 €
  (cena s DPH)
 • ŠTANDARD v

  ŠTANDARD

  199 €
  (cena s DPH)
   
  Aktuality
  Legislatíva/Právne predpisy
  Články
  Časopis Súkromné právo - s online archívom od roku 2015
  Časopis Zo súdnej praxe - s online archívom od roku 2012
  Časopis Právny Obzor - s online archívom od roku 2008  
  Časopis Justičná revue - online od roku 2020  
  199 €
  (cena s DPH)
 • PROFI v

  PROFI

  299 €
  (cena s DPH)
   
  Aktuality
  Legislatíva/Právne predpisy
  Články
  Časopis Súkromné právo - s online archívom od roku 2015
  Časopis Zo súdnej praxe - s online archívom od roku 2012
  Časopis Právny Obzor - s online archívom od roku 2008
  Časopis Justičná revue - online od roku 2020
  299 €
  (cena s DPH)