Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Allouche proti Francúzsku

rozsudok z 11. apríla 2024 k sťažnosti č. 81249/17 pre porušenie článku 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v spojitosti s článkom 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v kontexte antisemitských útokov zo strany jednotlivca a odmietnutia súdov považovať vyjadrenia páchateľa za antisemitské
 

Sťažovateľka je francúzska štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1978 a žije v Paríži. Prípad sa týka trestného konania, ktoré sa začalo na základe trestného oznámenia sťažovateľky o antisemitských útokoch voči nej a vyhrážkach súkromnej osoby. Sťažovateľka namietala, že vnútroštátne súdy odmietli uznať vyjadrenia páchateľa za antisemitské

Sťažovateľka vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 Dohovoru v dôsledku zamietnutia vnútroštátnych súdov uznať antisemitský charakter vyjadrení páchateľa. Sťažovateľka tvrdí, že vnútroštátne orgány jej neposkytli primeranú ochranu pred násilnými verbálnymi útokmi, ktoré jej spôsobili veľké utrpenie a mali hlboký vplyv na jej súkromný život.
Rozhodnutie Súdu
Sťažnosť sťažovateľky sa týkala skutočnosti, že štátne orgány, ktoré
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).