Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Obchodné právo

513/1991 Zb.

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

530/2003 Z.z. N

Schválený 28. 10. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 11. 2023  

530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7/2005 Z.z.

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

138/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

207/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

305/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Zmena nastane

600/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

203/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

473/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  


Archív zmien v legislatíve