Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Obchodné právo

513/1991 Zb. N

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

530/2003 Z.z. N

Schválený 28. 10. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7/2005 Z.z. N

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2023  

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 3. 2023  

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 27. 2. 2023  

98/2004 Z.z.

Novelizovaný: 13. 2. 2023  


Zmena nastane

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

233/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

274/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

50/1976 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  


Archív zmien v legislatíve