Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 11/2019

Obsah vydania