Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Disciplinárna zodpovednosť za rozhodnutie pri výkone verejnej moci (exekútorov) (ZSP 8/2024)

§ 220 ods. 1 Exekučného poriadku
§ 16 písm. b) Trestného zákona

Disciplinárnym postihom nemôžu byť riešené konflikty vyplývajúce z rozličných právnych názorov. Argumentom a minori ad maius nemôžu byť také konflikty riešené ani trestnoprávnym postihom za úmyselný trestný čin, spočívajúci v rozhodovaní orgánu verejnej moci podľa § 326 a § 326a Trestného zákona.

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. IV. ÚS 271/2023 – upravený na publikačné účely.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).