Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právny obzor 2/2011

Obsah vydania