Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kordík, M., Fillová, D., Hrvol, M., Európsky zatýkací rozkaz. Komentár.

Kordík, M., Fillová, D., Hrvol, M., Európsky zatýkací rozkaz. Komentár.
Praha: C. H. Beck, 238 strán
JUDr.
Lucia
Kurilovská
PhD.
Publikácia
Európsky zatýkací rozkaz. Komentár
, vydávaná prestížnym vydavateľstvom C. H. Beck, je prvým slovenským komentárom k európskemu zatýkaciemu rozkazu. Vzhľadom na pomerne komplikovanú, netypickú, priam možno povedať že zvláštnu legislatívnu históriu zákona o európskom zatýkacom rozkaze si vypracovanie komentovaného výkladu v takom krátkom čase od účinnosti zákona zasluhuje vysloviť slová uznania pre autorský kolektív, ale aj, samozrejme, pre vydavateľstvo. Umocnené aj tým, že Rámcové rozhodnutie Rady Európy 584/2002/SVV o európskom zatýkacom rozkaze a o postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi Európskej únie sa zaraďuje k normám značne kontroverzným a jeho implementácia do slovenského právneho poriadku, podľa môjho názoru, nebola vykonaná dostatočne. Do slovenského právneho poriadku sa rámcové rozhodnutie Rady Európy o európskom zatýkacom rozkaze a o postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).