Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2020

Prezidentka nepodpísala novelu zákona o prokuratúre, vrátila ju do NRSR

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 31. júla (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetuje novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Oznámila to počas piatkového vyhlásenia v Prezidentskom paláci. Hlava štátu vrá...

Prezidentka: Novela o získavaní údajov nie je dostatočne špecifická

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

 Bratislava 31. júla (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová nepodpísala novelu zákona o elektronických komunikáciách, pretože legislatíva podľa nej nie je dostatočne určitá a špecifická, má tiež pochybnosti o jej vykonateľnosti. Dôvodom na nepodpísa...

MV pripravilo novelu, ktorá upravuje nadobúdanie i stratu slovenského občianstva

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 31. júla (TASR) – Slovenské občianstvo by mohli nadobudnúť aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnom občianstve, ktorú Ministerstvo vnútra (MV) SR v p...

ÚS sa naďalej zaoberá 50-dňovým moratóriom, prebiehajú procesné úkony

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 28. júla (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR sa naďalej zaoberá 50-dňovým moratóriom na predvolebné prieskumy.

M. Kolíková by chcela z finančnej pomoci EÚ zriadiť nové súdy aj úrady

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 28. júla (TASR) – Zriadenie Najvyššieho správneho súdu, mestských súdov alebo úradov pre správu zaisteného majetku či majetkové priznania by chcela ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) financovať z osobitnej pomoci EÚ vyčl...

M. Kolíková: Je dôležité, aby bola rovnosť aspoň na úrovni majetkových práv

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 27. júla (TASR) – Je dôležité, aby bola rovnosť ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti aspoň na úrovni majetkových práv. V príhovore k online podujatiu Dúhový Pride Bratislava to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Úrad na ochranu whistleblowerov stále nemá svojho šéfa,vláda riešila koronakrízu

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 27. júla (TASR) – Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti stále nemá svojho predsedu. Dvoch už vybraných kandidátov musí schváliť vláda a následne posunúť do parlamentu. Tá zatiaľ túto otázku neriešila vzhľadom na koron...

Stanovisko k ústavnej súladnosti navrhovaného spätného posudzovania originality záverečných vysokoškolských prác

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

​STANOVISKO  k ústavnej súladnosti navrhovaného spätného posudzovania originality záverečných vysokoškolských prác a spätného vyvodzovania zodpovednosti za zistené porušenie autorských práv záverečnou prácou

O krok bližšie k reformným zmenám v justícii

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predkladá do medzirezortného pripomienkovania návrh veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície. V krátkej dobe tak plní ďalší dôležitý záväzok z programového vyhlásenia vlády.

Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2019

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 8. júla 2020 vzala na vedomie Správu o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej len „ESĽP“) za rok 2019. 

Novým šéfom súdnej rady sa stal J. Mazák

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - Novým predsedom Súdnej rady SR sa stal bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák. Súdna rada ho zvolila v pondelok na svojom zasadnutí. Za jeho zvolenie hlasovalo 13 členov zo 16 prítomných.

Efektívnejšie zaisťovanie majetku, prikrmovanie aj ohýbanie práva

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

V rámci prvých 100 dní od nástupu súčasnej vlády predkladá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková do medzirezortného pripomienkovania rozsiahly návrh zákona k zaisťovaniu majetku. Jeho cieľom je zefektívniť systém zaisťovania majetku a zabezpeči...

ZOJ považuje zrušenie súhlasu ÚS SR na väzbu sudcov za vhodný námet na diskusiu

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 23. júna (TASR) – Zrušenie súhlasu Ústavného súdu (ÚS) SR na väzobné trestné stíhanie sudcov a generálneho prokurátora je vhodný námet na diskusiu. Pri zavedení trestného činu ohýbania práva treba dať pozor na kriminalizáciu sudcov. Vo ...

SAK predložila M. Kolíkovej novelu, ktorá umožní informovať o "disciplinárkach"

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 23. júna (TASR) – Povinnosť mlčanlivosti Slovenskej advokátskej komory (SAK) v disciplinárnych konaniach by mohla byť čiastočne prelomená. Vyplýva to z novely zákona o advokácii, ktorú predsedníctvo SAK predložilo ministerke spravodlivo...

MS: Počet voľných sudcovských miest má po novom určovať transparentný systém

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 22. júna (TASR) – Počet voľných sudcovských miest na súdoch má po novom určovať transparentný systém, ktorý zavádza Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Nové pravidlá majú byť účinné od začiatku júla. TASR o tom informoval Peter Bubla z...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade M. S. proti Slovenskej republike a Ukrajine

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 11. júna v Štrasburgu rozsudok, ktorým sťažnosť sťažovateľa z Afganistanu proti Slovenskej republike zamietol a rozhodol, že Ukrajina porušila jeho práva zaručené článkom 3 a článkom 5 ods. 2 a 4 Dohovoru na ...

M.Kolíková diskutovala s ministrami spravodlivosti V4 aj o Európskej prokuratúre

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 18. júna (TASR) – Spolupráca Európskej prokuratúry s tretími štátmi, bilaterálne dohody v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach alebo extradície do tretích štátov boli témy, ktoré riešili ministri spravodlivosti Vyšehradske...

Ústavnoprávny výbor zriadil dve poradné komisie: pre tvorbu práva a pre voľbu a odvolávanie verejných funkcionárov

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 17. júna (Ústavnoprávny výbor NR SR) - Rada prokurátorov bude mať legitimitu vyjadrovať sa prostredníctvom svojho zástupcu ako člena Komisie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre voľbu a odvolávanie verejných fun...

NRSR: Vypočúvanie kandidátov na sudcu ÚS i šéfa GP má byť začiatkom septembra

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Vypočúvanie kandidátov na ústavného sudcu by malo byť začiatkom septembra, v rovnakom termíne by mohol byť aj verejný híring kandidátov na generálneho prokurátora. TASR to povedal predseda parlamentného ústavnoprávneho...