Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

5 400 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3Ndob/5/2021 Prameň: ASPI

určenie neplatnosti okamžitého skonč. prac. pomeru a i.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Ndc/18/2021 Prameň: ASPI

31 701 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Ndob/13/2021 Prameň: ASPI

1 439,68 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 9Ndc/16/2021 Prameň: ASPI

151 370,90 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 4Ndc/16/2021 Prameň: ASPI

1 121,17 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Ndc/11/2021 Prameň: ASPI

1 168,69 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 6Ndc/2/2021 Prameň: ASPI

1 402,32 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Ndob/15/2021 Prameň: ASPI

60 000 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Ndob/14/2021 Prameň: ASPI

558,11 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Ndc/8/2021 Prameň: ASPI

1 302,34 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Ndc/9/2021 Prameň: ASPI

1 598,54 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Ndc/8/2021 Prameň: ASPI

§ 233/1a,b, 4a Tr.zák. a iné

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2TdoV/7/2021 Prameň: ASPI

disciplinárne previnenie vydržanie vlast. práva

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Asan/10/2020 Prameň: ASPI

2 319,50 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Ndc/8/2021 Prameň: ASPI

sociálne poistenie

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Sžsk/87/2020 Prameň: ASPI

náhradu škody

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Cdo/69/2021 Prameň: ASPI

určenie vlastníckeho práva a určenie rozsahu dedičstva

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Cdo/61/2019 Prameň: ASPI

2 880 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Ndob/11/2021 Prameň: ASPI

právnu pomoc

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 10Sžk/43/2019 Prameň: ASPI

Autor judikátu