Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

5 400 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3Ndob/5/2021 Prameň: ASPI

určenie neplatnosti okamžitého skonč. prac. pomeru a i.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Ndc/18/2021 Prameň: ASPI

31 701 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Ndob/13/2021 Prameň: ASPI

určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru a o náhradu mzdy

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Cdo/161/2020 Prameň: ASPI

6 257,64 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Cdo/101/2020 Prameň: ASPI

12 712 316 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Obdo/75/2020 Prameň: ASPI

vymoženie 762,64 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Oboer/1/2021 Prameň: ASPI

1 439,68 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 9Ndc/16/2021 Prameň: ASPI

151 370,90 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 4Ndc/16/2021 Prameň: ASPI

1 121,17 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Ndc/11/2021 Prameň: ASPI

1 168,69 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 6Ndc/2/2021 Prameň: ASPI

1 402,32 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Ndob/15/2021 Prameň: ASPI

60 000 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Ndob/14/2021 Prameň: ASPI

558,11 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Ndc/8/2021 Prameň: ASPI

1 302,34 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Ndc/9/2021 Prameň: ASPI

1 598,54 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Ndc/8/2021 Prameň: ASPI

zvýšenie výživného

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Cdo/112/2021 Prameň: ASPI

zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Cdo/68/2021 Prameň: ASPI

vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Cdo/67/2021 Prameň: ASPI

uloženie povinnosti strpieť povinnosti vypl. z vec. bremena

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 8Cdo/210/2019 Prameň: ASPI

20811

Autor judikátu