Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

K znakom skutkovej podstaty nezaplatenia dane podľa § 278 Tr. zák.

Okresný súd Pezinok Spzn: 3T 36/2011 Prameň: RosSR

Zahladenie odsúdenia a zdravotné postihnutie

Okresný súd Pezinok Spzn: 3 Nt 51/2010 Prameň: RosSR

Odmietnutie obžaloby pri skrátenom vyšetrovaní

Okresný súd Pezinok Spzn: 0T 19/2010 Prameň: RosSR

Nezákonnosť dôkazov

Okresný súd Pezinok Spzn: 3T 123/2010 Prameň: RosSR

Subsidiarita trestnej represie a princíp ultima ratio

Okresný súd Pezinok Spzn: 3T 2/2010 Prameň: RosSR

Právo na obhajobu v trestnom konaní

Okresný súd Pezinok Spzn: 3T 158/2009 Prameň: RosSR

Trestný čin podvodu a policajné monitorovanie páchania trestného činu

Okresný súd Pezinok Spzn: 2T 62/2008 Prameň: RosSR

Schodok na zverených finančných prostriedkoch

Okresný súd Pezinok Spzn: 3T 53/2009 Prameň: RosSR

Trestanie symboliky

Okresný súd Pezinok Spzn: 3T 97/2008 Prameň: RosSR

Zavinenie pri trestnom čine podvodu

Okresný súd Pezinok Spzn: 2T 74/2008 Prameň: RosSR

Neodvedenie poistného

Okresný súd Pezinok Spzn: 2T 4/2008 Prameň: RosSR

Trestný čin sprenevery a zmluva o dielo

Okresný súd Pezinok Spzn: 1T 272/2008 Prameň: RosSR

Sprenevera cudzieho motorového vozidla

Okresný súd Pezinok Spzn: 1T 183/2008 Prameň: RosSR

Ukončenie platnosti zbrojného preukazu

Okresný súd Pezinok Spzn: 1T 153/2008 Prameň: RosSR

Autor judikátu