Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Preskúmanie rozhodnutia o priestupku

Obvodný súd Košice Spzn: 18 S 1/94 Prameň: Zb.NS Zväzok: 5 Ročník: 1995 Strana: 175 Číslo: 58/1995

Autor judikátu