Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Stavebné konanie

Mestský súd Bratislava Spzn: 17 S 9/96 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3-4 Ročník: 1997 Strana: 117 Číslo: 37/1997

Autor judikátu