Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Prerušenie trestného stíhania

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 Tos 59/2015 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2020 Strana: 40 Číslo: 9/2020

Obmedzenia ustanovené zákonom

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 Tos 116/2015 Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2018 Strana: 229 Číslo: 47/2018

Žiadosť o prepustenie z väzby a konanie o nej

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 Tos 112/2014 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2018 Strana: 38 Číslo: 7/2018

Vysvetlenie alebo doplnenie znaleckého posudku

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 Tos 29/2011 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2017 Strana: 187 Číslo: 39/2017

Spôsobilosť opatrovníka poškodeného

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 Tpo 86/2014 Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2016 Strana: 230 Číslo: 51/2016

Poškodený, jeho právny nástupca a opatrovník

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 Tpo 13/2013 Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2016 Strana: 229 Číslo: 50/2016

Odmietnutie návrhu dohody o vine a treste

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 To 76/2015 Prameň: ZSP. Zväzok: 3 Ročník: 2016 Strana: 136 Číslo: 29/2016

Vyhlásenie obžalovaného na hlavnom pojednávaní, že je vinný a poľahčujúce okolnosti

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 To 22/2016 Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2016 Strana: 226 Číslo: 49/2016

Náležitosti výroku odvolacieho súdu. Zákaz činnosti

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 To 30/2016 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2016 Strana: 179 Číslo: 38/2016

Význam vyznačenia právoplatnosti rozhodnutia správnym orgánom a predbežná otázka

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 To 85/2015 Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2017 Strana: 230 Číslo: 49/2017

Vyhlásenie obžalovaného na hlavnom pojednávaní a poľahčujúca okolnosť

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 To 70/2015 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2019 Strana: 36 Číslo: 8/2019

Pribratie znalca

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 To 68/2015 Prameň: ZSP. Zväzok: 3 Ročník: 2019 Strana: 127 Číslo: 27/2019

Náležitosti výroku o zrušení skoršieho trestu pri ukladaní súhrnného trestu

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 To 7/2011 Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2015 Strana: 233 Číslo: 50/2015

Nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených

Krajský súd Trenčín Spzn: 17Co/727/2015 Prameň: ASPI

Strata spôsobilosti byť účastníkom konania. Výmaz z Obchodného registra SR

Krajský súd Trenčín Spzn: 23CoE/403/2014 Prameň: ASPI

Exekučné konanie. Prípustnosť odvolania

Krajský súd Trenčín Spzn: 8CoE/348/2014 Prameň: ASPI

Ukladanie trestu zákazu činnosti

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 To 158/2014 Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2018 Strana: 227 Číslo: 46/2018

Trest prepadnutia majetku

Krajský súd Trenčín Spzn: 23 To 174/2014 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2018 Strana: 178 Číslo: 37/2018

Úmyselné ublíženie na zdraví

Krajský súd Trenčín Spzn: 3To/28/2014 Prameň: ASPI

Autor judikátu