Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Neplatnosť výpovede nájomnej zmluvy

Okresný súd Bratislava V Spzn: 24C/334/2009 Prameň: ASPI

Obchodný zástupca. Zánik nároku na províziu

Okresný súd Bratislava V Spzn: 21Cb/292/2006 Prameň: ASPI

Zmluva o obchodnom zastúpení a výkone činnosti finančného poradcu

Okresný súd Bratislava V Spzn: 29Cb/65/2006 Prameň: ASPI

Autor judikátu