Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Diskriminácia odmeňovania zamestnancov

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 8/2018 - 59 Prameň: ASPI

Pokračovací trestný čin - zásada ne bis in idem

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 9/2017 - 115 Prameň: ASPI

Verbálne nenávistné trestné činy

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 5/2017 - 117 Prameň: ASPI

Náhrada za stratu na zárobku

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 10/2016 - 53 Prameň: ASPI

Strata na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného a vlastnícke právo

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 10/2016 Prameň: Zb.Us. Číslo: 4/2018

Kumulácia dovolacích dôvodov

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PLz. ÚS 1/2018 - 22 Prameň: ASPI

Ochrana spotrebiteľa a premlčanie ex offo

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 11/2016 Prameň: Zb.Us. Číslo: 1/2018

Aplikovateľnosť napadnutého zákonného ustanovenia v konaní o súlade vyvolanom všeobecným súdom

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 14/2016 - 37 Prameň: ASPI

Platby za prístup do distribučnej sústavy

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 17/2014 - 132 Prameň: ASPI

Neústavnosť platby za prístup do distribučnej sústavy (G-komponet)

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 17/2014 - 132 Prameň: Zb.Us. Číslo: 4/2016

Reštriktívny výklad ustanovenia zákona

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 53/2015 Prameň: Zb.Us. Číslo: 56/2015

Ústavné sťažnosti proti rozhodcovským súdom

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PLz. ÚS 5/2015 Prameň: Zb.Us. Číslo: 49/2015

Vymenovanie sudcov ústavného súdu

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 45/2015 Prameň: ASPI

Charta základných práv Európskej únie ako referenčné kritérium v konaní o súlade právnych predpisov

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 10/2014 Prameň: Zb.Us. Číslo: 1/2015

Splnenie procesných podmienok

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 29/2015 Prameň: Zb.Us. Číslo: 51/2015

Mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PLz. ÚS 3/2015 Prameň: ASPI

Zachovanie statusu samostatne zárobkovo činnej osoby advokáta po zmene formy výkonu advokácie

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PLz. ÚS 1/2015 - 15 Prameň: ASPI

Namietaná nezákonnosť a neústavnosť volieb na funkciu starostu obce

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 3/2015 Prameň: ASPI

Autor judikátu