Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Zastavenie exekúcie

Okresný súd Komárno Spzn: 12Er/183/2011 Prameň: ASPI

Autor judikátu