Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Ručenie. Zabezpečenie záväzku

Okresný súd Zvolen Spzn: 9C/22/2012 Prameň: ASPI

Zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia

Okresný súd Zvolen Spzn: 21Er/1390/2009 Prameň: ASPI

Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou

Okresný súd Zvolen Spzn: 11Er/3530/2007 Prameň: ASPI

Autor judikátu