Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Solidárna zodpovednosť manželov za záväzky

Okresný súd Piešťany Spzn: 3C/213/2010 Prameň: ASPI

Autor judikátu