Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Povinnosť preukázať existenciu škody

Okresný súd Trenčín Spzn: 16C/66/2010 Prameň: ASPI

Nedoplatok na výživnom

Okresný súd Trenčín Spzn: 2T/32/2012 Prameň: ASPI

Autor judikátu