Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Prečin krádeže spolupáchateľstvom

Okresný súd Senica Spzn: 1T/69/2009 Prameň: ASPI

Náhrada škody pri preprave osôb

Okresný súd Senica Spzn: 4C/124/2010 Prameň: ASPI

Autor judikátu