Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Dohoda o pristúpení k podlžnosti a o úhrade záväzku

Okresný súd Považská Bystrica Spzn: 6C/163/2011 Prameň: ASPI

Autor judikátu