Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Ľudské práva a základné slobody pri rozhodovaní o väzbe

Vyšší vojenský súd Spzn: 2 Tos 2/2008 Prameň: ZSP. Zväzok: 3 Ročník: 2014 Strana: 128 Číslo: 27/2014

Zaradenie páchateľa na výkon trestu odňatia slobody

Vyšší vojenský súd Spzn: 2 Tos 2/2007 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2013 Strana: 183 Číslo: 36/2013

Rozhodovanie o čiastkovom útoku pokračovacieho trestného činu

Vyšší vojenský súd Spzn: 3 To/4/2007 Prameň: ZSP. Zväzok: 3 Ročník: 2011 Strana: 109 Číslo: 30/2011

Autor judikátu