Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Trestný čin podplácania. Uloženie peňažného trestu popri inom treste

Špecializovaný trestný súd Spzn: BB 3 T 33/2013 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2018 Strana: 40 Číslo: 8/2018

Autor judikátu