Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Ručiteľský záväzok. Spoločný majetok manželov

Okresný súd Liptovský Mikuláš Spzn: 7C/55/2012 Prameň: ASPI

Mimosúdne vysporiadanie. Späťvzatie návrhu na začatie konania

Okresný súd Liptovský Mikuláš Spzn: 9C/143/2005 Prameň: ASPI

Autor judikátu