Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Neprijateľné zmluvné podmienky uvedené v spoterbiteľskej zmluve

Okresný súd Svidník Spzn: 5C/57/2011 Prameň: ASPI

Autor judikátu