Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Vylučovacia žaloba

Okresný súd Poprad Spzn: 11C/44/2012 Prameň: ASPI

Hmotná zodpovednosť zamestnanca za vzniknutý schodok

Okresný súd Poprad Spzn: 13C/49/2011 Prameň: ASPI

Autor judikátu