Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Priestupok

Okresný súd Banská Bystrica Spzn: 10 Cs 4/96 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3-4 Ročník: 1997 Strana: 121 Číslo: 38/1997

Konanie o priestupkoch

Okresný súd Banská Bystrica Spzn: 10 Cs 4/96 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 1997 Strana: 95 Číslo: 48/1997

Autor judikátu