Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zo súdnej praxe 2/2022

ISSN 2730-0390 (online) ISSN 1335-177X (tlačené vydanie)
2/2022

Nepríčetnosť

JUDr. Remig Kubička, PhD.

Autor v predkladanom článku podáva výklad pojmu nepríčetnosť, analyzuje zákonné ustanovenia súvisiace s nepríčetnosťou predstavujúcou okolnosť vylučujúcu trestnú zodpovednosť, identifikuje problema...

Obsah vydania

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné?
Prihláste sa.

O časopise

Odborný časopis, v ktorom odborníci z oblasti občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva sprostredkúvajú svoje skúsenosti výberom, prezentáciou a komentovaním rozhodnutí a uznesení Najvyššieho súdu SR a od roku 2008 aj nálezov a uznesení Ústavného súdu SR a ďalších vybraných súdov SR. Popri komentovaných rozhodnutiach časopis prezentuje aj pôvodné články k aktuálnym témam súčasnej právnej teórie a praxe, s orientáciou na problematiku súdov a súdnictva.