Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Neplatnosť uznesenia pozemkového spoločenstva (ZSP 12/2022)

§ 853 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 15 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
§ 14 ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
§ 131 ods. 1 Obchodného zákonníka

Žaloba proti rozhodnutiu zhromaždenia pozemkového spoločenstva podľa ustanovenia § 15 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách bude podaná včas, ak bude podaná v trojročnej premlčacej lehote, počítanej odo dňa prijatia rozhodnutia zhromaždenia.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obdo 19/2018

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).