Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Verein KlimaSeniorinnen Schweiz a ostatní proti Švajčiarsku

rozsudok Veľkej komory Súdu z 9. apríla 2024 k sťažnosti č. 53600/20 pre porušenie článku 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 6 Dohovoru (právo na prístup k súdu) v kontexte neprijatia potrebných opatrení v boji proti klimatickým zmenám

Prípad sa týka sťažnosti štyroch žien a švajčiarskeho združenia Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, ktorého členkami sú výlučne ženy obávajúce sa dôsledkov globálneho otepľovania na ich životné podmienky a zdravie.

Podľa sťažovateľov, švajčiarske orgány nepodnikli dostatočné kroky, napriek svojim povinnostiam v zmysle Dohovoru, na zmiernenie účinkov zmeny klímy.
Súd rozhodol, že článok 8 Dohovoru zahŕňa právo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).