Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 2/2020

2/2020

O čo ide v diskusii o umelom ukončení tehotenstva?

Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M

Autorka v príspevku 1) argumentuje, že diskusia o umelom ukončení tehotenstva má nasledovné deficity. 1. V diskusii sa hľadá odpoveď na nesprávne položenú otázku, lebo kľúčovou otázkou nie je to, č...

Nezávislosť športového tribunálu

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Analyzované rozhodnutie je krokom k zvýšeniu autonómnosti športu. V prípade, že ide o riešenie sporov v oblasti športu obligatórnou arbitrážou, potom po prvé, športový tribunál musí byť kreovaný a ...

Obsah vydania