Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Recenzie - anotácie

Záhora, J. - Šimovček, I. - Polák, P. a kol.: Trestný poriadok. Komentár. Zväzok I. a Zväzok II.

1. vydanie, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2023, strán 948 a 1184  

Trellová, L. - Vrabko, M.: Priame prejavy práva na samosprávu obce v kontexte verejnej správy

1. vydanie, Praha: Leges, 2022 strán 196 ISBN: 978-80-7502-617-0

Molitoris, P. - Žofčinová, V. - Vernarský, M.: Kompetencie obcí v právnej teórii a judikatúre.

1. vydanie, Praha: Leges, 2021, strán 122, ISBN: 978-80-7502-581-4

Gajdošová, M. - Košičiarová, S.: Záujmová samospráva

1. vydanie. Praha: Leges, 2023, strán 200, ISBN: 978-80-7502-671-2    

Káčer, M.: Argumentačné fauly v práve

Praha: Leges, 2022 strán 110, ISBN 978-80-7502-661-3

Jozef Čentéš - Denisa Hamranová: Drogové trestné činy

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2023 strán 363, ISBN: 978-80-7400-933-4

Eichlerová, K.: Zastoupení podnikatele

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, strán 444

Kubinec, Martin: Obchodná spoločnosť v kríze

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2022, strán 184, ISBN: 978-80-7400-870-2