Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Recenzie - anotácie

Eichlerová, K.: Zastoupení podnikatele

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, strán 444

Kubinec, Martin: Obchodná spoločnosť v kríze

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2022, strán 184, ISBN: 978-80-7400-870-2

Štrkolec, M.: Úvod do trestného práva procesného

1. vydanie, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022 strán 87, ISBN 978-80-574-0091-2

Dominik Šoltys: Repetitórium teórie práva

Bratislava: IURIS LIBRI, 2021 strán 100, ISBN: 978-8089635-50-4

Fečík, M., Jakubáč, R.: Katastrálny zákon. Komentár

1. vydanie, Bratislava: C. H. Beck, 2021, strán 1099