Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Informácie

K 20. výročiu vzniku justičnej pokladnice

Informujeme o činnosti justičnej pokladnice, ktorá vznikla na základe zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok. Inštitút justičnej pokladnice priniesol jednoznačný progres do vymáhania súdnych pohľadávok z hľadiska efektivity...

Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike z pohľadu OECD

Cieľom práce je priblížiť závery hodnotenia súladu právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb Slovenskej republiky s Dohovorom OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov a predstaviť návrh na implementáciu hlavných ...