Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Za a proti

Limity diskrécie prezidenta Slovenskej republiky pri udeľovaní poverenia na zostavenie vlády

In the submitted contribution the author reacts to the pre-election discussion in 2020, which was partially dedicated to the possible win of the extremist political party in the upcoming parliamentary elections. In this context, the author dispute...

Povinnosti a možnosti prezidenta Slovenskej republiky v procese zostavovania vlády

This paper is a reaction to the article of Jakub Neumann entitled Discretion limits of President of Slovak republic in granting the mandate for government formation. Fully accepting the legitimacy and importance of the unwritten constitutional law...

Otvorené otázky fikcie vzdania sa funkcie sudcu

Autor ponúka ústavnoprávnu analýzu nového dôvodu a spôsobu zániku funkcie sudcu, ku ktorému dochádza v dôsledku fikcie vzdania sa funkcie, ktorá vzniká v okamihu, keď sudca všeobecného súdu podpíše vyhlásenie o súhlase s jeho kandidatúrou vo voľbá...