Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Za a proti

Zánik funkcie sudcu kandidatúrou vo voľbách z pohľadu Ústavy SR

Článok je zameraný na analýzu hlavných ústavnoprávnych aspektov novej právnej úpravy prijatej v roku 2019 vo forme zákona zavádzajúceho právnu fikciu, podľa ktorej sa súhlas sudcu s kandidatúrou vo voľbách považuje za vzdanie sa funkcie sudcu v zm...

Otvorené otázky fikcie vzdania sa funkcie sudcu

Autor ponúka ústavnoprávnu analýzu nového dôvodu a spôsobu zániku funkcie sudcu, ku ktorému dochádza v dôsledku fikcie vzdania sa funkcie, ktorá vzniká v okamihu, keď sudca všeobecného súdu podpíše vyhlásenie o súhlase s jeho kandidatúrou vo voľbá...