Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Adspirantes legum

Zhromažďovacie právo v kontexte pandémie COVID-19

Cieľom tohto článku je posúdenie súladu vybraných aspektov obmedzovania zhromažďovacieho práva v priebehu pandémie COVID-19 s garanciami ochrany ľudských práv. 1) S využitím judikatúry národných i nadnárodných súdov prichádzame k záveru, že plošný...

Neliberálna demokracia

Autorka analyzuje pojem neliberálnej demokracie, ktorú charakterizuje ústavný úpadok a populizmus. Približuje príklady z Poľska, Maďarska a Slovenska, pričom poukazuje na skutočnosť, že liberálna demokracia nie je trvalo ustanovený režim so schopn...

Výška náhrady nemajetkovej ujmy pozostalých osôb v kontexte recenznej rozhodovacej praxe súdov Slovenskej republiky

Na otázku výšky náhrady nemajetkovej ujmy pozostalých osôb autori nazerajú najmä prostredníctvom skúmania relevantnej judikatúry. Zároveň poukazujú na názory uznávaných doktrinálnych odborníkov, či na zahraničnú právnu úpravu, ktorá môže byt zdroj...

Cezhraničná manipulácia voličského rozhodovania s využitím kybernetických prostriedkov pri referende

Cieľom tohto článku je nájsť odpoveď na otázku, kedy možno cezhraničný zásah do voličského rozhodovania obyvateľov štátu – s využitím kybernetických prostriedkov, považovať za porušenie nedotknuteľnosti štátnej suverenity a princípu zákazu zásahu ...

Problémy v konaní o neplatnosť spoločnosti po účinnosti novely Obchodného zákonníka

Author of the article analyses the impact of changes introduced by the amendment of the Commercial Code to the procedure for nullity of a company. The aim of the article is to introduce the reader to the institute of nullity of a company and to po...

Niektoré aspekty zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín

Cieľom tohto článku je priblížiť si právnu úpravu, ktorá upravuje problematiku zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Druhým cieľom je pozdvihnúť nutnosť sociálno-poisťovacích vzťahov v rámci pracovného pomeru vo všeobecnosti, ale aj ...