Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo kyberpriestor


Cezhraničná manipulácia voličského rozhodovania s využitím kybernetických prostriedkov pri referende

Cieľom tohto článku je nájsť odpoveď na otázku, kedy možno cezhraničný zásah do voličského rozhodovania obyvateľov štátu – s využitím kybernetických prostriedkov, považovať za porušenie nedotknuteľnosti štátnej suverenity a princípu zákazu zásahu ...

K použitiu inštitútu agenta v kyberpriestore

Autor sa v predmetnom článku zaoberá inštitútom agenta v trestnom konaní a jeho použitím na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov trestnej činnosti v kyberpriestore. Rozoberá predmetný inštitút z pohľadu slovenskej právnej úpravy aj s ...