Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Súdy


Právo na odpoveď v rozhodovacej praxi slovenských súdov

Slovenská právna úprava práva na odpoveď v zásade rešpektuje európske princípy, hoci je charakteristická minimalistickým rozsahom predmetu práva na odpoveď a prísnymi formálnymi podmienkami jeho realizácie. Súdna prax nedoceňuje, že účelom práva n...